فارموژن
ارائه دهنده خدمات ژنومیک و اصلاح نژادی

نسل بعد رو امروز ببین

خدمات فارموژن

ارزیابی ژنتیکی گله های گاو شیری

گزارش ژنتیکی گله، ارزیابی تیپ، همخونی، تعیین آمیزش و انتخاب اسپرم

ارزیابی ژنومیک در گاو شیری

بررسی ژنومیک گاوها بر اساس معیار DGV در راستای بهینه سازی مدیریت گله

تعیین ساختار ژنتیکی

تعیین ساختار ژنتیکی یا Genotyping انواع نژاد گاو با استفاده از تراشه ایلومینا

کاتالوگ اسپرم

بررسی ژنومیک گاو نر و ارائه کاتالوگ اسپرم

بررسی ژن چند قلوزایی

بررسی ژنومیک گاو نر و ارائه کاتالوگ اسپرم

به منظور استفاده از خدمات مشاوره فارموژن اطلاعات خود را در کادر زیر تکمیل نموده و یا با شماره 02166051855 تماس حاصل نمایید.

سابقه مشاوره تخصصی و همکاری با:

استفاده از تکنولوژی های روز دنیا

افزایش سوددهی گله

افزایش سوددهی گله

چرا فارموژن؟

فواید شیر برای انسان

کاهش هزینه های اولیه دام

کاهش هزینه های اولیه دام

ترکیب روش های سنتی و نوین

سوال ها و جواب ها

ارزیابی ژنومیک به بررسی ژن های موجود زنده جهت تعیین ارزش های اقتصادی و ژنی گفته می شود. این کار از طریق بررسی و تحلیل اطلاعات DNA انجام می شود.

این اطلاعات بعد از تحلیل به صورت یک کاتالوگ با امتیاز های قابل درک برای دامداران و مسئولین اصلاح نژاد ارائه می شود.

برای انجام این ارزیابی، ابتدا لازم است نمونه خون دام مورد نظر همراه با فایل اکسل حاوی اطلاعات نمونه ها را برای فارموژن ارسال کنید. همکاران ما در این مسیر شما را راهنمایی خواهند کرد.

ژنوتایپینگ با استفاده از تراشه های Bead-Based Microarrayو حداقل دارای SNP50K، از طریق شیوه‌ها و دستگاه‌های نوین و به روز دنیا انجام می‌شود.

تحلیل داده ها و ارزیابی ژنومیک توسط کمپانی های معتبر جهان انجام می شود و در کنار تحلیل تیم فنی فارموژن در اختیار قرار می گیرد.

در واقع این دو خدمت یک روند را طی می کنند. کاتالوگ اسپرم برای گاو و گوساله های نر جهت اسپرم گیری در ایستگاه های اسپرم صادر می شود. این کاتالوگ با در اختیار قرار دادن اطلاعات ژنتیکی و مشخص کردن ارزش اصلاحی دام در انتخاب بهترین اسپرم گاو به مسئولین اصلاح نژادکمک می کند.

ارزیابی ژنومیک در گاو شیری برای تمام گاوهای ماده و نر یک گله قابل انجام است. مشخص شدن ارزش اصلاحی هر گاو، در تصمیم گیری های مدیریتی گله مفید واقع می شود.

در ارزیابی ژنتیکی، تجزیه و تحلیل شجره دام در کنار ارزیابی تیپ انجام می شود. اما در ارزیابی ژنومیک، DNA دام در کنار شجره مورد بررسی قرار می گیرد تا از وجود ژن های مورد نظر در گاو اطمینان حاصل شود.

اگر هر دو ژنی که گوسفند، از پدر و مادر خود به ارث برده، پلی مورفیسم عامل دوقلوزایی را داشته باشد، گوسفند چند قلوزا هموزیگوت محسوب شده، احتمال چند قلوزایی آن بالا رفته و بره های حاصل از آن حتما این ژن را خواهند داشت. در صورتی که تنها یک ژن را داشته باشد، هنوز احتمال چند قلوزایی در هر زایمان بالا بوده اما به طور میانگین نیمی از بره ها یا اسپرم های حاصل، گوسفند چند قلوزا خواهند بود. اگر هیچ ژنی نداشته باشد، وحشی محسوب می شود و احتمال دوقلو یا چند قلوزایی گوسفند پایین خواهد بود

نمونه خون در لوله خونگیری دارای EDTA (لوله خلا خونگیری بنفش) جمع آوری می شود. برای جلوگیری از تشکیل لخته خون، پس از نمونه گیری، لوله را چند بار سر و ته کرده، سپس در بسته بندی حاوی یخ (برای جلوگیری از آسیب DNA) برای فارموژن ارسال کنید. در صورت هرگونه سوال و مشکل، همکاران ما شما را راهنمایی خواهند کرد.