ردکردن این
ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی

برنامه های ساداتی نژاد برای وزارت جهاد کشاورزی اعلام شد

برنامه های سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت سیزدهم با عنوان «برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی» که به مجلس نیز ارائه می شود، منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی معاونت امور تولیدات دامی، برنامه های سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دولت سیزدهم با عنوان «برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکرد جهادی» منتشر شد. این برنامه ها خلاصه ای از آن چیزی است که به زودی برای مطالعه در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار می گیرد تا ساداتی نژاد بتواند از نمایندگان مردم رای اعتماد بگیرد.

متن خلاصه برنامه های سید جواد ساداتی نژاد وزیر پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی برای وزارت جهاد کشاورزی به شرح زیر است:

چرایی اهمیت بخش کشاورزی

یکی از مهمترین مؤلفه های اقتدار ملی، اقتدار غذایی است. با توجه به تجربه های موجود در دنیا، اقتدار غذایی بعضا از اقتدار نظامی کلیدی تر و اثرگذارتر می باشد. از جمله پیش نیازهای اولیه اقتدار غذایی، دستیابی به امنیت غذایی با تحول بخش کشاورزی و تاکید برظرفیت های داخلی کشور است. بخش کشاورزی با داشتن زیربخش های چهارگانه زراعت، دامپروری، شیلات و جنگل داری یکی از مهمترین بخش های اقتصادی ایران است. این بخش با توجه به ویژگی های منحصربفرد ایران از جمله ۴ فصل بودن و سابقه تاریخی ایران در تأمین غذای خاورمیانه (انبار غله منطقه) ظرفیت تبدیل شدن به موتور محرکه اقتصادی و جایگزینی نفت را دارد. بخش کشاورزی علاوه بر تأمین امنیت غذایی کشور نقش مهم و قابل توجهی در ایجاد اشتغال دارد.

بر اساس آمارهای مرکز آمار توان اشتغالزایی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۸ حدود 0.84 نفر به ازای هر یک میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش بوده است. به عبارتی با یک سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی در بخش کشاورزی حدود 14.9 شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجادخواهد شد. این عدد برای بخش صنعت و خدمات به ترتیب ۵ و ۸ شغل مستقیم و غیرمستقیم است. بخش کشاورزی طی سال های 1398-90 بسیار بهتر از بخش های صنعت و خدمات عمل کرده و رشد کلی اقتصاد را افزایش داده و به نوعی جبران کننده روند نزولی بخش های دیگر بوده است. این بخش در سال (۹۹-۹۸ ) همزمان با اوج تحریم های بین المللی دارای نرخ رشد 4.5 درصدی بوده است. در نتیجه در بازه زمانی مذکور نرخ رشد کل اقتصاد ایران 3.6 درصد بوده است.

اسناد بالادستی بخش کشاورزی

 • سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی
 • سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی
 • سند ملی آمایش سرزمین
 • سیاست های کلی نظام در بخش اصلاح الگوی مصرف
 • سیاست های کلی نظام در بخش منابع آب
 • سیاست های کلی نظام در بخش منابع طبیعی
 • سیاست های کلی نظام در بخش محیط زیست
 • سیاست های کلی جمعیت

چارچوب اندیشه ای حاکم بر برنامه ساداتی نژاد

 • شفافیت در ارائه خدمات به بخش کشاورزی
 • استفاده از مشارکت مردمی
 • برونسپاری و چابکسازی
 • پاسخگویی به ذینفعان کشاورزی
 • عدالت در سیاست ها و برنامه ها
 • تأمین رفاه قابل قبول برای همه
 • تأمین امنیت غذایی برای همه
 • حفاظت از منابع پایه و محیطزیست
 • فساد ستیزی و مقابله با بروکراسی
 • حرکت بر مدار اقتصاد مقاومتی
 • جهش تولید کشاورزی
 • روستا کانون تولید کشاورزی
 • حمایت از سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
 • عشایر پشتوانه تأمین پروتئین

چالش های بخش کشاورزی

علیرغم ظرفیت های فراوان بخش کشاورزی، متاسفانه به دلیل سوء مدیریت ها و عدم سیاستگذاری جامع و نوآورانه، چالش های فراوانی برای بخش کشاورزی ایجاد شده است. چالش هایی که کارایی و بهره وری این بخش را کاهش داده و امنیت غذایی مردم و رفاه فعالان بخش کشاورزی با مشکل مواجه کرده است.

 • بهره وری پایین تولید
 • تامین مالی و سرمایه گذاری
 • مدیریت و سیاست (نقشه راه)
 • بازار یابی و تجارت محصولات
 • کشت سلیقه ای محصولات
 • صنایع تبدیلی و غذایی-غذایی
 • نقش آفرینی تشکل های صنفی
 • منابع طبیعی و محیط زیست
 • مدیریت منابع انسانی و ساختاری
 • توسعه روستایی و عشایری
 • داده و اطلاعات کشاورزی
 • فساد و بروکراسی اداری
 • ضایعات محصولات کشاورزی
 • سلامت محصولات کشاورزی

راهکارهای حل چالش های بخش کشاورزی

با وجود مشکلات فراوان بخش کشاورزی در صورت اتخاذ رویکردی تحول گرا و جهادی و به بکارگیری مدیریت سیستمی، خردمندانه و تغییرات ساختاری امکان غلبه بر چالش های موجود و ثروت آفرینی از بخش کشاورزی برای کشور وجود دارد.

 • مدیریت واحد تولید و تجارت (اجرای قانون تمرکز)
 • یکپارچه سازی مدیریت آب و خاک کشاورزی
 • افزایش بهره وری با نفوذ دانش و فناوری
 • یکپارچه سازی مدیریت اراضی کشاورزی
 • یکپارچه سازی مدیریت کانون های روستایی و عشایری
 • بکارگیری روش های نوین تامین مالی و سرمایه گذاری
 • مقابله با فساد و کاهش بروکراسی  بخش کشاورزی
 • یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات کشاورزی
 • برنامه های پیشنهادی برای تحول بخش کشاورزی

همانگونه که مطرح شد با بکارگیری رویکردی تحول گرا و جهادی و عملیاتی سازی سازوکارهای ارتقاء بهره وری، افزایش ضریب نفوذ دانش و فناوری و تکمیل زنجیره ارزش محصولات بخش کشاورزی، رشد مضاعف بخش کشاورزی امکان پذیر است.

 • تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزی
 • ترسیم نقشه راه اقتصاد کشاورزی
 • خودکفایی در محصولات اساسی
 • توانمندسازی روستائیان و عشایر
 • افزایش بهره وری بخش کشاورزی
 • تقویت تشکل های کشاورزی
 • بهره برداری صیانتی از منابع طبیعی
 • تسهیل فرایند صدور مجوزها
 • حمایت از طرحهای آبخیزداری

برنامه های پیشنهادی برای تحول بخش کشاورزی در برنامه ساداتی نژاد

 • مدیریت ریسک های کشاورزی با بیمه
 • توسعه دیپلماسی و بهبود تراز تجاری
 • تأمین سلامت محصولات کشاورزی
 • سنددار کردن اراضی کشاورزی
 • توسعه کشاورزی دانش بنیان
 • حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی
 • حمایت از تولید محصولات باغی
 • جهش تولید بخش کشاورزی
 • تولید غذا و پروتئین بدون آب
 • توسعه صنعت دام، طیور و شیلات
 • مدیریت ریسک فساد با رگولاتوری
 • راه اندازی سامانه های برخط اطلاعاتی
 • طرح های ویژه و تحولی بخش کشاورزی

طرح‌های‌ ویژه

 • خوداتکایی در هسته های اولیه تولید (بذر، لاین)
 • تثبیت و توسعه ذخایر ژنتیکی دام و طیور کشور
 • پرورش ماهی در قفس و میگو در دریا و سواحل
 • پرورش شتر در مناطق بیابانی و مستعد کشور
 • توسعه زنبورداری و نوغانداری در مناطق مستعد
 • مدیریت و مقابله با خسارات تکراری بخش کشاورزی

طرح‌های‌ تحولی

 • افزایش بهره وری آب و آبخیزداری با مشارکت مردم
 • افزایش سطح زیر کشت دیم و پایداری تولید آن
 • احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع کشور
 • مقابله با بیابانزایی، ریزگردها و تثبیت شن های روان
 • نوسازی باغات، توسعه کشت گلخانه ای و گیاهان دارویی
 • توسعه سیستم های نوین آبیاری شبکه ای و زهکشی

برنامه های کوتاه مدت بخش کشاورزی

با توجه به تأثیرپذیری بخش کشاورزی از تکانه ها و تحریم های ظالمانه به منظور تأمین امنیت غذایی و جلوگیری از نوسانات و تلاطم در بازار برنامه های زیر مورد توجه قرار می گیرد.

 • پیگیری تأمین ارز مورد نیاز برای واردات نهاده های دامی و گندم در سال جاری
 • پیگیری تأمین ارز مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی برنج، روغن و شکر
 • برنامه ریزی تهیه ۱۰۰ هزار تن تخم مرغ در هر ماه برای تنظیم بازار تخم مرغ
 • پیگیری تأمین ارز مورد نیاز برای واردات مرغ،گوشت منجمد و تخم مرغ نطفه دار
 • پیگیری و تسریع در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات علوفه خشبی و خوراک دام
 • تأمین نهاده برای تولید ماهانه حدود ۲۳۰ هزار تن گوشت مرغ برای تنظیم بازار
 • پیگیری تسریع ترخیص و توزیع نهاده های دامی رسوب شده در بنادر کشور
 • پیگیری تامین منابع مالی لازم برای جبران خسارت بیمه کشاورزان و پرداخت
 • خرید تضمینی شیر توسط سازمان تعاون روستایی و شرکت پشتیبانی امور دام

هدف گذاری‌های بلند مدت

عنوان۱۴۰۰۱۴۰۴
تولید محصولات کشاورزی (میلیون تن)۱۲۹۱۶۵
سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی۱۱.۶۱۳.۷
سرانه درآمدی کشاورزان (میلیون تن در سال)۱۰۲۰
سرانه صادرات محصولات کشاورزی (دلار در سال)۱۷۳۴
تراز تجاری بخش کشاورزی (میلیارد دلار)-۴.۷
کشاورزی مبتنی بر قرارداد (درصد)۱۲۰
خوداتکایی در تولید دانه های روغنی (درصد)واردات ۹۰ درصدواردات ۵۰ درصد
افزایش سطح زیر کشت دیم (میلیون هکتار)۴.۴۱۰
تولید آبزیان (میلیون تن)۱.۲۲.۵
تولید گوشت قرمز (میلیون هکتار)۹۰۰ هزار تن۱.۲ میلیون تن
تولید گوشت مرغ (میلیون هکتار)۲.۸۳.۵
ضریب مکانیزاسیون بخش کشاورزی( اسب بخار در هکتار)۱.۷۲.۲
ضریب نفوذ بیمه کشاورزی (درصد)۰.۰۸۰.۲
میانگین صدور مجوزهای کسب و کار کشاورزی (درصد)۴۵۸۰
سهم فعالیت کشاورزی در تامین درآمد روستاییان (درصد)۱۷۴۰
بهره‌وری آب در تولید محصولات گیاهی (کیلوگرم در متر مکعب)۱.۱۱.۸
سطح زیر کشت گیاهان دارویی (هزار هکتار)۱۲۸۲۰۰