ردکردن این
157031822

سهم ۱۲ درصدی صنعت دامپروری در تولید ناخالص ملی

دبیر علمی اولین کنگره ملی و بین المللی امور دامی ایران گفت: حدود نیمی از سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی مربوط به میزان ۱۲.۵ درصد صنعت دامپروری است.

قدرت رحیمی در کنگره ملی و بین المللی علوم دامی که به صورت مجازی در ساری برگزار شد، با اشاره به اهمیت صنعت بزرگ دامی، وظیفه سیاستگذاران برای پیشبرد اهداف این صنعت مهم برشمرد و گفت: باید با بهره گیری از کارشناسان متخصص برای رفع چالش‌های فراروی صنعت دام کشور برنامه ریزی کرد.

وی از صنعت دام و طیور به عنوان زیربخش های کشاورزی یاد کرد و سهم آن را در اشتغال و توسعه صنایع تبدیلی و امنیت غذایی مهم برشمرد و گفت: این صنعت توان حضور و رقابت در بازارهای جهانی و منطقه‌ای را داراست.

وی با اظهار اینکه ۴۵ درصد سهم ۲۵ درصدی بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی مربوط به دامپروری است، افزود: اکثر شاغلان روستایی و جمعیت عشایری در کسب و کارهای صنعت دام و طیور به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال دارند.

رحیمی با اظهار اینکه دام و طیور به عنوان یک دارایی ارزشمندی برای روستاییان و عشایر محسوب می‌شود خواستار توجه ویژه به این صنعت شد.

اسداله تیموری رئیس کنگره و رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در ابتدای این مراسم با بیان اینکه این کنگره فرصت مناسبی برای محققیان و صنعتگران است تا بتوانند دستاوردهای چند سال اخیر خود را به نمایش بگذارند افزود: این کنگره مجالی برای سیاستگاران و برنامه ریزان حوزه دام و طیور است که با عرضه محدودیت‌ها و چالش‌ها به دانشمندان این حوزه، امیدوار به ارائه راهکار توسط اساتید دام و طیور باشند.

صنعتگران بخش دام و طیور که در خط مقدم این جبهه قرار دارند نیز می‌توانند مشکلات و مسائل این بخش را مطرح نمایند و دانشگاه علوم کشاورزی که مأموریت اصلی آن آموزش و توسعه بخش کشاورزی و دامپروری است، این مسائل را به مسئولین منتقل کرده و امیدوار است یک جریان فکری ثمربخش در صنعت تولیدات دامی کشور اتفاق بیوفتد.

چالش‌های قابل کنترل و غیر قابل کنترل در این بخش وجود دارد که می‌توانیم با برخورد منطقی و علمی با این چالش‌ها از آسیب‌های جدی آنها جلوگیری کنیم.

در بخش تولیدات دامی کشور باید ۷۰ درصد به تولیدات خود بیافزاید تا به حد استاندارد برسیم که قطعاً این مهم با همکاری تمامی زنجیره‌های علمی و صنعتی این بخش در یک شاهراه بزرگ میسر می‌شود.