ردکردن این

ارزیابی ژنومیک در گاو شیری

ارزیابی ژنومیک دام ها به جهت یافتن دام برتر از لحاظ ارزش های اقتصادی و ارزش های ژنی

فارموژن، گاوهای هلشتاین متولد شده در ایران که با شرایط آب و هوایی کشور سازگاری بهتری دارد را با استفاده از نمونه خون مورد ارزیابی ژنومیک قرار داده و با امتیازدهی به هر دام، ارزش ژنومیکی و اقتصادی گاو را مشخص می‌کند . به این ترتیب دام های برتر به لحاظ ارزش تولیدمثلی تفکیک شده و برای اهداف اصلاح نژاد مورد استفاده قرار می گیرند.
در گله های گاو شیری علاوه بر اهمیت ارزش اصلاحی اسپرم مورد استفاده، بررسی دام های ماده نیز برای رسیدن به بهترین نتیجه جایگاه ویژه ای دارد. با بررسی بهترین دام های ماده در گله می توان علاوه بر ارزش گذاری های اقتصادی_ژنتیکی و استفاده در انتقال جنین و IVF، مدیریت گله را نیز تنظیم نمود تا به بالاترین بازده در گله رسید.
تاکنون برنامه‌های انتخابی حیوانات اهلی، اطلاعات خیلی کمی از فعل و انفعالات در سطح DNA را مورد استفاده قرار داده است. به همین جهت اصلاح دام بیشتر بر اساس ژنتیک کمّی بود که با استفاده از روش‌های مناسب انتخاب و سیستم‌های متنوع آمیزشی صورت می‌گرفت.

اخیرا از روش‌های ژنتیک مولکولی در اصلاح نژاد گاو استفاده می‌شود. بدین صورت که با شناخت ساختار ژنومی، استفاده از آن در نقشه کشی ژن‌ها و مشخص کردن جایگاه صفات اقتصادی، با تعیین آمیزش مناسب باعث افزایش تولیداتی مانند شیر می‌شود.

در نتیجه با کمک گرفتن از ژنتیک مولکولی و بهبود صفات اقتصادی در گاوهای شیری با استفاده از ارزیابی ژنومیک، دامداران با اطمینان و دقت بهتر و بیشتری به اصلاح نژاد و افزایش تولیدات دام خود می‌پردازند.

ارزیابی ژنومیک با استفاده از تراشه هایی دارای 50000 SNP و از طریق شیوه ها و دستگاه های نوین و به روز دنیا انجام می شود.

aaaaaaaa
ارزیابی ژنومیک گاو شیری(نر و ماده) و ارائه کاتالوگ
bbbbbbb
بررسی دوره ای دام ها برای بررسی بازدهی و مدیریت گله
eeeeeeee
ارزیابی صفات بیشتر برای بررسی دقیق تر دام
dddddd
کاتالوگ دام براساس معیار GEBV در صورت ارائه ویژگی های ظاهری
ccccc
ارائه کاتالوگ به روزرسانی شده پس از هر دوره جمع آوری اطلاعات ظاهری

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید