آشنایی با انواع نژاد گوسفند

نژاد گوسفند

 زمانی که صحبت از حیوانات اهلی باشد گوسفند از اولین مواردی است که به ذهن میرسد. گوسفند پستانداری از راسته جفت‌سم‌سانان، از گروه نشخوارکنندگان و از خانواده گاوسانان است، به گوسفند نر، قوچ و به گوسفند ماده، میش و به فرزندشان، بره گفته می‌شود. به دلیل تمایز در نوع پشم، میزان زاد و ولد، شیردهی، تفاوت غریزه […]