ارزیابی-ژنومیک-در-گاو-شیری

ارزیابی ژنومیک در گاو شیری

ارزیابی ژنومیک گاوها از طریق DNA جهت یافتن دام برتر از لحاظ ارزش های اقتصادی و ژنی

فارموژن، گاوهای نر و ماده متولد شده در ایران که با شرایط آب و هوایی کشور سازگاری بهتری دارد را با استفاده از نمونه خون مورد ارزیابی ژنومیک قرار داده و با امتیازدهی به هر دام، ارزش ژنومیکی و اقتصادی گاو را مشخص می‌کند. به این ترتیب دام‌های برتر به لحاظ ارزش تولیدمثلی تفکیک شده و برای اهداف اصلاح نژاد مورد استفاده قرار می‌گیرند.

در گله‌های گاو شیری علاوه بر اهمیت ارزش اصلاحی اسپرم مورد استفاده، ارزیابی ژنومیک گاوهای ماده نیز برای رسیدن به بهترین نتیجه جایگاه ویژه‌ای دارد. با بررسی بهترین دام‌های ماده در گله می‌توان علاوه بر ارزش گذاری‌های اقتصادی_ژنومیکی و استفاده در انتقال جنین و IVF، مدیریت گله را نیز تنظیم نمود تا به بالاترین بازده در گله رسید.

A
ارزیابی ژنومیک گاو شیری (نر و ماده) و ارائه کاتالوگ
B
بررسی دوره‌ای دام‌ها برای بررسی بازدهی و مدیریت گله
C
ارزیابی صفات بیشتر برای بررسی دقیق تر دام
E

کاتالوگ دام براساس معیار DGV و GEBV

D
ارائه کاتالوگ به روزرسانی شده پس از هر دوره جمع آوری اطلاعات ظاهری

اصلاح نژاد از گذشته تا الان

برنامه‌های انتخابی حیوانات اهلی در گذشته، بیشتر بر اساس ژنتیک کمّی بود. حیوانات با استفاده از روش‌های مناسب و سیستم‌های متنوع آمیزشی برای اصلاح نژاد برگزیده می شدند. در نهایت بهترین اسپرم گاو انتخاب می شد. سرعت و دقت این نوع روش انتخابی پایین است. زیرا نیاز به زمان طولانی برای اطمینان و انتخاب گاوهای پروف است.


با پیشرفت علم و شناخت اهمیت ژن ها در بروز صفات، اخیرا از روش‌های ژنتیک مولکولی در اصلاح نژاد گاو استفاده می‌شود. بدین صورت که با شناخت ساختار ژنومی و مشخص کردن جایگاه صفات اقتصادی، با تعیین آمیزش مناسب باعث افزایش تولیداتی مانند شیر می‌شود. در این روش می توان از وجود ژن های مورد نظر در دام در سن کمتر اطمینان حاصل کرد. زمانی که روش های سنتی (شجره) در کنار روش های نوین (ارزیابی ژنومیک گاو) قرار گیرد، دامدار می تواند به بهترین نتیجه در کوتاه ترین زمان دست پیدا کند.
در نتیجه با کمک گرفتن از ژنتیک مولکولی و بهبود صفات اقتصادی در گاوهای شیری با استفاده از ارزیابی ژنومیک گاو، دامداران با اطمینان و دقت بهتر و بیشتری به اصلاح نژاد و افزایش تولیدات دام خود می‌پردازند.

ارزیابی ژنومیک گاو فارموژن چگونه انجام می شود؟

برای انجام این ارزیابی، ابتدا لازم است نمونه خون دام مورد نظر همراه با فایل اکسل مربوطه را برای فارموژن ارسال کنید. همکاران ما در این مسیر شما را راهنمایی خواهند کرد.

ارزیابی ژنومیک گاو با استفاده از تراشه های Bead-Based Microarray و حداقل دارای 50k SNP، از طریق شیوه‌ها و دستگاه‌های نوین و به روز دنیا انجام می‌شود.

02191307204