تب برفکی

بیماری تب برفکی (Foot and Mouth Disease) یا تب آفتوس یک بیماری حاد و شدیدا واگیردار است که توسط ویروس تب برفکی در بیش از 70 گونه نشخوارکننده اهلی و وحشی نظیر گاو، گوسفند، بز، گوزن و خوک سبب ایجاد بیماری می­ شود. بیماری تب برفکی از نظر خسارت­ های اقتصادی که به صنعت دام […]