انواع روش های جفت گیری گوسفند

روش های جفت گیری در گوسفند

جفت گیری گوسفند و مباحث مهم پیرامون آن پروسه ای بسیار حائز اهمیت برای دامداران محسوب می شود. در واقع جهت اجرای یک عملیات سودآور از پرورش گوسفند، تولیدکنندگان باید جزئیات بسیاری از رشته های مختلف مرتبط و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر را درک کنند. یکی از جنبه های اساسی عملیات پرورش گوسفند، آشنایی […]

معرفی انواع گوسفند

انواع گوسفند

در دنیا انواع گوسفند مختلفی وجود دارد، در حال حاضر حدود 200 نوع نژاد گوسفند شناخته شده است. پرورش انواع گوسفند به چند دلیل صورت می‌گیرد. گاهی پرورش‌دهنده به‌دنبال گوسفند گوشتی است. به‌دلیل اهمیت گوشت گوسفند در ایران، پرورش نژادهای گوشتی گوسفندان در کشور ما همیشه مورد توجه بوده است. گاهی نیز گوسفند شیری موردنظر […]

آشنایی با انواع نژاد گوسفند

نژاد گوسفند

 زمانی که صحبت از حیوانات اهلی باشد گوسفند از اولین مواردی است که به ذهن میرسد. گوسفند پستانداری از راسته جفت‌سم‌سانان، از گروه نشخوارکنندگان و از خانواده گاوسانان است، به گوسفند نر، قوچ و به گوسفند ماده، میش و به فرزندشان، بره گفته می‌شود. به دلیل تمایز در نوع پشم، میزان زاد و ولد، شیردهی، تفاوت غریزه […]